Zoals we in het verleden gewend waren werd onze jaarlijkse feestavond weer gewoon in Nov. gehouden. Er hadden zich 47 personen aangemeld en ons clublokaal zat goed vol met een mix aan zit en staanplaatsen. Na het openingswoord door Marc werd het buffet geopend, dit jaar verzorgd door Frans Rayer. Daarna werden de bekers voor de verschillende wedstrijden uitgereikt gevolgd door de prijsuitreiking van het Koningsvissen 2023 door Thei Janssen en Bernd Nemitz. Afsluitend werden er lootjes verkocht voor onze tombola met als spreekstalmeester Edwin Ritt.
Hieronder een collage van foto's van de gehele avond.

Het buffet staat gereed.

De leden laten het zich goed smaken en er wordt nog maar een keer opgeschept.

De koning van 2023 Marc Janssen.

De prijzen van het koningsvissen 2023 worden uitgereikt.

Het openingswoord door onze voorzitter Marc Janssen.

Ook de ereleden worden welkom geheten. Onze ere voorzitter Ger Albers had, anders dan onze ereleden Thei Janssen en Theo v. Megen, geen insigne en kreeg dit alsnog opgespeld.

Bianca en Dominic hebben er zin in.

Rechts de bekers van dit jaar.

Onze Koningin 2023 Mariana.

Rechts de winnaar Grenswatervissen 2022 en 2023 Dominic.

De tombolaprijzen bij elkaar op de biljarttafel.