Personen t/m 13 jaar Personen 14 tot 18 jaar Personen 18 jaar en ouder
Contributie
  € 8,-- € 30,--
(Jeugd)VISpas
€ 15,-- € 26,-- € 26,--
Hét Visblad
€ 8,-- € 8,-- € 8,--
Inschrijfgeld (nieuw lid)
€ 12,50 € 12,50 € 12,50
Contributie/VISpas 2024

Verklaring VISpas:

Met ingang van 1-1-2007 wordt door Sportvisserij Nederland de VISpas uitgegeven.
Deze VISpas is de oude "Grote Vergunning", de Limburgvergunning, de Sportvisakte en het Lidmaatschapsbewijs van HSV "de Brasem" in een.

Deze VISpas is alleen geldig in combinatie met de bijbehorende lijst van viswateren (boekje).Sinds 2015 is de "VISplanner" op de mobile telefoon in combinatie met de VISpas ook een geldig middel, zie: VISplanner.

Met ingang van 2007 betaalt u als u bij meerdere verenigingen lid bent in Nederland niet meer twee of meer keer voor de VISpas. U krijgt wel voor elke vereniging waarvan u lid bent een VISpas. De kosten van deze extra VISpas bedragen € 3,50.
Heb je reeds een VISpas via een andere vereniging in je bezit, dan krijg je in de loop van het jaar het bedrag van de VISpas minus de administratiekosten ( € 3,50 ) teruggestort door Sportvisserij Nederland of zelf terugvragen via: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/dubbele-afdracht.html

Voor verdere info betreffende de VISpas verwijzen wij U naar Sportvisserij Nederland.

Jeugd
Onze jeugdleden (t/m 13 jaar) krijgt de JeugdVISpas aangeboden. Hiermee kunnen zij in alle wateren vissen genoemd in de lijst van viswateren en tevens in alle viswateren van de Limburgse Hengelsportverenigingen aangesloten bij Sportvisserij Limburg!

Inschrijfgeld
U betaalt alleen eenmalig inschrijfgeld voor een nieuw lidmaatschap.

 

Voor bestaande leden:

Voor de bestaande leden zal Sportvisserij Nederland contributie incasseren namens HSV “de Brasem” te Arcen.

De leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. De leden die betalen per acceptgiro betalen € 5,- administratiekosten extra.
De leden die de machtiging tot automatische incasso hebben opgestuurd hoeven deze administratiekosten niet te betalen.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven (adreswijziging e.d.), dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail:  ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon  0900-2025358 (€1,- per gesprek) . Dit kun je ook zelf doen via: www.mijnsportvisserij.nl

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Per 1 Mei 2024 is een ledenstop ingevoerd!!
Het contributie bedrag wordt voor 2025: €40,-